Guia - Propietats físiques

Propietat física: Pes específic

El Pes específic relatiu és una magnitud sense unitats que relaciona el pes d’un mineral i un pes d’aigua d’igual volum.

Aquesta característica es clau i gairabé definitiva amb minerals com la Barita. Aixó és, si tenim un exemplar de mà de barita en una mà i un got plé d’aigua en l’altre mà observarem que la barita, a igual volum aproximat, pesa molt més que el got plé d’aigua.

A efectes pràctics al camp, si anem a la recerca de barita masiva, per diferenciar-la per eixemple de la calcita, nomès hem de tancar els ulls i agafar el que creiem que és barita en una mà i valorem el seu pes movent-la com si fos una pilota de tennis, i a continuació (obrim els ulls) i agafem qualsevol altra pedra de tamany similar i fem el mateix, si alguna de les dues es barita, de seguida notarem que la barita a igual tamany, té un pes molt més elevat que l’altra pedra.
Al camp és una prova una mica subjectiva, però amb una mica de pràctica, és una prova eficaç. Si no ho veieu molt rigurós sempre podeu emportar-vos dintre la motxilla una balança de torsió de Jolly-Craus i fer l’assaig allà mateix.

No hay comentarios:

Publicar un comentario