Guia - Hàbits Cristal·lins

Darrera actualització: Agost 2012 ( hàbit cresta de gall i hàbit pisolític)

Ja que hem fet una entrada exclusiva pels sistemes cristal·lins, els hàbits no es podien quedar enrera.

L’aspecte extern dels minerals es pot definir com la tendència que tenen a presentar-se d’una forma o d’unes formes determinades, com a conseqüència dels fenòmens geològics que han envoltat la formació natural del mineral, i per tant, també la seva estructura.

Continuem amb la mateixa dinámica i traslladem les paraules al mineral.

Tot i que els hàbits son molt diversos, aquí exposo una mostra representativa.
Com sempre, no son mostres espectaculars, però reflexen els hàbits més comuns que podem trobar arreu.

A mida que vagi fotografiant i recollint nous exemplars, aniré actualitzant també aquestes entrades d’identificació, a dalt veureu la data de la darrera actualització.

Les definicions i els textos son extrets de la magnífica “Guia d’Identificació de Minerals” de Josep M. Mata-Perelló i Joaquim Sanz Balagué. ISBN: 978-84-8301-902-3, sens dubte, els que m’han fet estimar de veritat aquesta pasió amb la seva generositat didàctica i gran dedicació personal durant els anys de carrera a Manresa.

HÀBIT BOTRIOIDE: Agregats de masses esferoïdals en forma de brot de raïm: HÀBIT CRIPTOCRISTALÍ: Agregat cristal·lí de gra extremadament fi. No es pot distinguir ni amb el microscopi:HÀBIT DENDRÍTIC o ARBORESCENT: El creixement és en forma d’arbre: HÀBIT ESPÀTIC: Es diu del mineral que presenta bona exfoliació en tres direccions: HÀBIT FIBRÓS: Agregat de cristalls fibrosos, facilment separables: HÀBIT ESFÈRIC:El mineral adopta una forma esfèrica: HÀBIT PSEUDOMORF: Un mineral n’ha substituit un altre, però conserva la forma externa d’aquest darrer:
HÀBIT LAMINAR: Estructura d’un mineral disposada en fulls separables:HÀBIT GRANULAR: Estructura formada per granets, petits o grans:
HÀBIT RADIAL: Grup de cristalls divergents situats a l’entorn d’un punt central: HÀBIT ESPECULAR: El mineral es troba en forma de petits miralls:

HÀBIT CRESTA DE GALL: Agregats de cristalls en macla, aplanats en forma de crestes de gall:

No hay comentarios:

Publicar un comentario