Guia - Propietats físiques

Propietat física: El Tacte

Una d’aquestes característiques identificatives és el tacte. Hi ha minerals especialment agradables de tocar, com és el cas del talc. I son agradables de tocar perquè son suaus i lleugerament untosos.
Segurament el jaciment més conegut és el de La Vajol a l’Alt Empordà, però potser, per no distreure’ns amb d’altres minerals associats al jaciment més macos, podem trobar-lo a la Pedrera de Can Sagristà, a Piera, un petit jaciment exent de “pressió mineral.logica” on però, no s’extreia talc propiament, sinó PIROFIL.LITA, un mineral idèntic a l’anterior, i que sobretot, igualment té aquesta característica de tenir un tacte suau i agradable.

No hay comentarios:

Publicar un comentario